Заява про неприйняття відповідальності

Цей веб-сайт надає інформацію та матеріали загального характеру. Інформація на сайті призначена виключно в інформаційних цілях. Цей веб-сайт може містити інформацію, що посилається на реальні чи потенційні правові питання. Ця інформація не замінює отримання кваліфікованої юридичної консультації. Ви не маєте права і не повинні покладатися на даний веб-сайт у вирішенні юридичних питань. У жодному випадку власники чи автори даного вебсайту не несуть відповідальності за дії, рішення чи іншу поведінку, яка була вжита чи не вжита вами на основі інформації цього веб-сайту. Це включає, проте не обмежується, юридичні чи технічні причини. Ви дієте на власний страх та ризик, покладаючись на вміст цього веб-сайту. У випадку, якщо ви приймаєте рішення діяти чи не діяти, вам варто зв'язатись із ліцензованим адвокатом у відповідній країні, у якій ви потребуєте допомогу.

Даний веб-сайт може містити переклад англійської версії вмісту. Ці переклади надані виключно для зручності. У випадку розбіжності між англійською версією та перекладом, версія англійською мовою має переважну силу. Якщо ви помітили будь-які невідповідності, будь ласка, повідомте про них на GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.