Friskrivningsklausul

Hemsidan har information och material av generell natur. Information är för bara till för att vara informativ. Hemsidan kan innehålla information som adresserar verkliga eller potentiellt juridiska problem. Informationen ska inte ersätta kvalificerad juridisk rådgivning. Du får inte använda den här hemsidan eller vidarebefordra hemsidan för juridisk rådgivning. Inte på något sätt är ägarna eller de som bidrar till hemsidan ansvariga för de åtgärder, beslut eller åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits på grund av denna hemsida. Du agerar på egen risk ifall du agerar eller inte agerar på innehållet av den här hemsidan. Skulle du ta ett beslut att agera eller inte agera, kontakta en licensensierad juridisk rådgivning för den plats du vill ha hjälp.

Hemsidan innehåller översättningar av det engelska innehållet. Dessa översättningar är bara tillgängliga som en bekvämlighet. Ifall det finns innehåll som skiljer sig mellan den engelska versionen och översättningen, så är det den engelska versionen som gäller. Om du hittar några skillnader, rapportera dem snälla på GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.