Uporaba spletišča na lastno odgovornost

Informacije in gradivo na tem spletišču so splošne narave in so tu le v informativne namene. Del teh informacij se lahko tiče dejanskih ali potencialnih pravnih tem. Te informacije niso nadomestilo za kvalificirano pravno svetovanje in jih ne smete uporabljati v ta namen. Lastniki in sestavljalci tega spletišča niso na noben način odgovorni za dejanja, odločitve in druge oblike ravnanja, ki jih uporabniki sprejmejo ali ne sprejmejo na podlagi tega spletišča. Posebej, vendar ne izključno, velja to za tehnološke ali pravne razloge. Če se zanašate na vsebino tega spletišča, počnete to na lastno odgovornost. Če želite sprejeti odločitev glede svojih dejanj ali nedejavnosti, stopite v stik z licenciranim odvetnikom, pristojnim na ustreznem področju.

Ta stran lahko vsebuje tujejezične prevode originalne vsebine v angleščini. Ti prevodi so tu zgolj kot priročno sredstvo. Če obstajajo razlike med angleškim izvirnikom in prevodom, ima prednost angleški izvirnik. Če opazite neskladja, nam jih prosimo sporočite na GitHubu.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.