Clarificări legale

Acest website oferă informaţii şi materiale de natură generală. Această informaţie este destinată doar în scopuri informaţionale. Acest website poate conţine informaţie ce adresează probleme legale reale sau potenţiale. Această informaţie nu este un substitut pentru sfat legal calificat. Nu eşti autorizat şi nici nu ar trebui să te bazezi pe acest website pentru sfat legal. În niciun caz proprietarii, sau contributorii acestui website nu sunt responsabili pentru acţiunile, deciziile, sau orice alt comportament avut sau nu legat de acest website. Aceasta include dar nu este limitat la motive legale sau tehnologice. Acţionezi pe propriul tău risc în legătură cu conţinutul acestui website. În cazul în care iei o decizie de a acţiona sau nu, ar trebui să contactezi un avocat autorizat în jurisdicţia relevantă în care vrei sau ai nevoie de ajutor.

Acest website poate conţine traduceri ale conţinutului versiunii în engleză. Aceste traduceri sunt oferite doar ca o convenienţă. În cazul în care există un conflict între versiunea în engleză şi versiunea tradusă a conţinutului, versiunea în engleză are anterioritate. Dacă observi inconsistenţe, te rugăm să le raportezi pe GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.