Juridische disclaimer

Deze website biedt informatie en materiaal van algemene aard. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informerende doeleinden. Deze website kan informatie bevatten die echte of potentiële juridische kwesties aanhaalt. Deze informatie vormt geen vervanging voor gekwalificeerd juridisch advies. U bent niet geautoriseerd en u dient tevens niet op deze website te vertrouwen voor juridisch advies. De eigenaars van, of bijdragers aan, deze website zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de acties, beslissingen of andere gedragingen die u al dan niet onderneemt in vertrouwen op deze website. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, juridische of technologische redenen. U handelt op eigen risico in vertrouwen op de inhoud van deze website. Indien u een beslissing moet nemen om al dan niet te handelen, dient u contact op te nemen met een gelicentieerde advocaat in het relevante rechtsgebied waarin u hulp nodig hebt of zoekt.

Deze website kan vertalingen van de inhoud van de Engelse versie bevatten. Deze vertaling wordt uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en de vertaalde versie van de inhoud, heeft de Engelstalige versie voorrang. Als u enige inconsistentie opmerkt, meld deze dan op GitHub.

English version

This website provides information and material of a general nature. This information is intended for informational purposes only. This website may contain information that addresses real or potential legal issues. This information is not a substitute for qualified legal counsel. You are not authorized and nor should you rely on this website for legal advice. In no way are the owners of, or contributors to, this website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon this website. This includes but is not limited to legal or technological reasons. You act at your own risk in reliance on the contents of this website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help.

This website may contain translations of the English version of content. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translation version of content, the English language version takes precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.