توسعه بیت کوین

Find more information about current specification, software and developers.

مشخصات

اگر شما مایل هستید بیشتر در مورد جزئیات فنی بیت کوین بدانید، به شما پیشنهاد می شود با این مطالب شروع کنید.

توسعه دهندگان هسته اصلی

The Bitcoin system was originally designed by Satoshi Nakamoto. His original Bitcoin codebase is now being maintained as Bitcoin Core by the following developers and a community of volunteers.

Wladimir J. van der Laan
laanwj@gmail.com
PGP
Gavin Andresen
gavinandresen@gmail.com
PGP
Jeff Garzik
jgarzik@bitpay.com
PGP
Gregory Maxwell
greg@xiph.org
PGP
Pieter Wuille
pieter.wuille@gmail.com
PGP

Responsible disclosure

bitcoin-security@lists.sourceforge.net

If you find a vulnerability related to Bitcoin, non-critical vulnerabilities can be emailed in English to any of the core developers or sent to the private bitcoin-security mailing list listed above. An example of a non-critical vulnerability would be an expensive-to-carry-out denial of service attack. Critical vulnerabilities that are too sensitive for unencrypted email should be sent to one or more of the core developers, encrypted with their PGP key(s).

وارد بحث شوید

توسعه بیت کوین به صورت متن-باز است و هر توسعه دهنده ای می تواند به پروژه کمک کند. هر آنچه که شما لازم دارید در انبار Github وجود دارد. لطفا از خواندن و دنبال کردن فرایند توسعه که در README توضیح داده شده است، مطمئن شوید تا کدی با کیفیت ارائه دهید و تمام دستورالعمل ها را رعایت کرده باشید.

بحث های توسعه در github و لیست نامه ای توسعه-بیت-کوین در sourceforge انجام می پذیرد. بحث های نیمه رسمی توسعه در irc.freenode.net #bitcoin-dev (→web interface; logs) انجام می شود.

More free software projects

You can choose a project to contribute to by answering a few questions about your skills.

Developer communities

The following chatrooms and websites host discussions about Bitcoin development. Please be sure to read their rules of conduct before posting.

همکاران Bitcoin Core

(مرتب شده بر اساس تعداد متعهدین)