انجمن بیت کوین

Find interesting people, groups and communities around Bitcoin.

Iconانجمن ها

انجمن BitcoinTalk

Reddit انجمن بیت کوین

Bitcoin StackExchange (پرسش و پاسخ)

Iconشبکه های اجتماعی

Google+ انجمن بیت کوین

جست و جوی Twitter

صفحه Facebook

Iconنشست ها

Bitcoin Meetup Groups

Bitcoin Meetups On BitcoinTalk

Bitcoin Meetups On The Wiki

Iconچت IRC

IRC Channels on freenode.

#bitcoin (چیز های عمومی مرتبط با بیت کوین)

#bitcoin-dev (توسعه و فنی)

#bitcoin-otc (حول تبادل شمارنده)

#bitcoin-market (نقل قول زنده از بازارها)

#bitcoin-mining (چیز های مرتبط با استخراج بیت کوین)

Non-profit organizations