Някои думи, свързани с Биткойн, които може би ще чуете

Биткойн предвижда нов подход за плащания и като такъв, използва някои нови думи, които могат да станат част от вашия речник. Не се притеснявайте, дори телевизията е създала много нови думи!

Съдържание

Адрес

Биткойн адресът е подобен на физическия адрес или имейла. Това е единствена информация, която трябва да осигурите в Биткойн, за да може някой да ви плати в мрежата. Важна разлика, обаче е фактът, че всеки Биткойн адрес трябва да се използва само за една единствена трансакция.

Биткойн

Биткойн, написано с главна буква, се използва, когато се говори за концепцията Биткойн или за цялата мрежа, като например "Аз четох за Биткойн протокола днес."
биткойн с малка буква се използва, за да опише биткойните като разчетна единица, като например "Изпратих 10 биткойна днес." Често използвано в практиката съкращение за биткойн е BTC или XBT.

Двоен харч (Double spend)

Ако злонамерен потребител се опита да плати на различни получатели с едни и същи биткойни по едно и също време, то това е дублиране на разходите. Биткойн копането и блок-веригата работят заедно и създават консенсус в мрежата коя от двете сделки да се потвърди и да се счита за валидна.

Копане (Mining)

Копането (mining) в Биткойн е процес, в който компютърен хардуер извършва математически изчисления в Биткойн мрежата за потвърждаване на трансакции с цел повишаване на сигурността. За своите услуги "копачите" в Биткойн могат да събират такси за трансакциите, които потвърждават, като те се получават от новосъздадените биткойни. Копането (mining) е специализиран и конкурентен пазар, където възнагражденията се разделят, според това колко изчисления са направени. Не всички потребителите на Биткойн извършват този процес, защото това не е лесен начин да се печелят пари.

Криптография

Криптографията е клон на математиката, който ни позволява да създадем математически доказателства, осигуряващи високо ниво на сигурност. В онлайн търговията и банковото дело вече се използва криптографията. В случая с Биткойн, криптографията се използва, за да направи невъзможно, потребителите да изразходват средства от чужд портфейл или да развалят блок-веригата. Тя може да се използва и за криптиране на портфейли, така че те да не могат да се използват без парола.

Подпис

Криптографски подпис е математически механизъм, който позволява на някой да докаже собствеността си. В случая с Биткойн, портфейлът и неговият частен ключ са свързани по начин, наподобяващ математическа магия. Когато вашият Биткойн софтуер подписва трансакция с подходящ частен ключ, цялата мрежа може да види, че подписът съвпада с биткойните, които се изразходват. Въпреки това, няма начин някой да разбере частния ви ключ и да открадне вашите трудно спечелените биткойни.

Портфейл

Биткойн портфейлът е нещо като еквивалент на физически портфейл в Биткойн мрежата. Портфейлът всъщност съдържа вашия частен (и) ключ (ове), което ви позволява да харчите биткойни в определена блок-верига. Всеки Биткойн портфейл може да ви покаже общото салдо на всички биткойни, които той контролира и ви позволява да заплатите определена сума на определен човек, точно както с истински портфейл. Нещата са различни при кредитните карти, където вие сте задължен от търговеца.

Потвърждение

Потвърждението означава, че трансакцията е била обработена от мрежата и е много малко вероятно да бъде отменена. Трансакциите получават потвърждение, когато бъдат включени в поредния и всеки следващ блок. Дори едно единствено потвърждение може да се счита за достатъчно за трансакция с ниска стойност, въпреки че за по-големи суми като $1,000 обикновено се чакат шест или повече потвърждения. Всяко потвърждение прогресивно намалява риска от отмяна на трансакция.

Хеш-рейт (Hash Rate)

Хеш-рейтът е мерна единица за процесорна мощ в Биткойн мрежата. Мрежата трябва да прави интензивни математически операции за целите на сигурността и когато тя достигне размер на хеш-рейт от 10 Th/с, това означава, че може да се правят 10 милиарда изчисления в секунда.

Частен ключ (Private Key)

Частният ключ е тайна част от данните, която доказва правото определен портфейл да изразходва средства чрез криптографски подпис. Вашият частен (и) ключ (ове) се съхранява на компютъра ви, ако използвате софтуерен портфейл и на някои отдалечени сървъри, ако използвате уеб портфейл. Частните ключове никога не трябва да бъдат обявявани, тъй като те позволяват изразходване на биткойни за съответния портфейл.

Block

Блокът е запис в блок-веригата, който съдържа и потвърждава много, чакащи трансакции. Приблизително на всеки 10 минути, нов блок, съдържащ трансакции, се прилага към блок-веригата чрез копане (mining).

Block Chain

Блок-веригата представлява публичен регистър на всички Биткойн трансакции в хронологичен ред. Тя се споделя между всички Биткойн потребители. Използва се, за да потвърди биткойн трансакциите и да предотврати дублиране на разходите (използването на биткойни, които са били изхарчени вече в предишна трансакция).

BTC

BTC е популярно съкращение на валутата Биткойн. Използва се по същия начин, както USD за американския долар.

P2P

Понятието P2P се отнася за системи, които работят като организиран колектив, позволявайки на всеки да комуникира директно с останалите участници. В случая с Биткойн, мрежата е изградена по такъв начин, че всеки потребител изпраща трансакции на други потребители, като най-важното в случая е, че не е необходима банкова институция като трета страна.